Institut Plavi svijet primio je 25.6.2018. dojavu o uginulom dupinu opaženom u moru nedaleko od mjesta Osor. Izlaskom na teren utvrdili smo da se radi o još jednom slučaju ženke dobrog dupina koja tuguje za svojim uginulim mladuncem.

Dobri dupini imaju razvijenu društvenu strukturu te pokazuju brigu za članove svoje skupine. Jedinke međusobno komuniciraju te stvaraju prijateljstva i partnerstva koja ponekad traju i cijeli životni vijek. Posebno snažna veza stvara se između majke i mladunca. Mladunac se tijekom prve godine života uglavnom ne odvaja od majke, a ženke se udružuju u skupine kako bi lakše brinule i štitile mladunce.

Kod brojnih vrsta koje imaju razvijenu društvenu strukturu, smrt pojedine jedinke predstavlja svojevrsnu traumu. Tugovanje i „opraštanje“ sa uginulim članom zabilježeno je kod različitih vrsta pa tako i kod dobrih dupina. Ovisno o snazi veze između jedinki, tugovanje može trajati dulje ili kraće, a ono je posebice izraženo prilikom ugibanja mladunca kad ženka uz tijelo može boraviti i više dana. Takve slučajeve zabilježili smo kod lošinjskih dobrih dupina u više navrata.

U ovom slučaju kod Osora radi se o ženki dobrog dupina koju poznajemo već 23 godine, a koja je u referentnom katalogu dobrih dupina Instituta Plavi svijet prvi puta zabilježena 1995. Ovu ženku redovito susrećemo u Cresko-lošinjskom akvatoriju i poznamo je kao dobru i uspješnu majku koja je do sada uspješno odgojila pet mladunaca.

Ženka dobrog dupina tuguje za uginulim mladuncem, Osor, lipanj 2018

Kao i prilikom opažanja kod Osora, u veći ovakvih slučajeva tugovanja, ženka se ne odvaja od svog uginulog mladunca te ga gura kljunom ili ga pokušava povući sa sobom pomoću leđne ili repne peraje, pokušavajući ga „pokrenuti“. Približavanjem našeg plovila njena uznemirenost i stanje šoka i stresa postaju očiti. Panično plivajući, ženka gura i potapa mladunca pod more pokušavajući ga zaštiti. Da bi smanjili njen strah, nakon nekoliko minuta koliko nam je bilo potrebno da napravimo fotografije pomoću kojih smo identificirali jedinku, udaljavamo naše plovilo te još neko vrijeme pratimo njeno ponašanje. Nakon što je u više navrata ženka snažno gurala tijelo uginulog mladunca pod površinu, uginuli mladunac tone i ostaje ispod površine, nakon čega su se i zaroni i vrijeme koje ženka provodi pod površinom mora znatno produljili. Zbog jakog sjevernog vjetra boravak na moru i praćenje ženke postaje znatno otežano te su istraživači prekinuli daljnje praćenje.

Ovim putem, želimo se zahvaliti g. Željku Černeliću koji nam je dojavio svoje opažanje te poslao svoje fotografije temeljem kojih smo izvršili prvi uvid. Molimo sve koju naiđu na slične slučajeve da nam to dojave putem telefona (051/604-666), e-maila (info@plavi-svijet.org) ili naše Facebook stranice. Također, s obzirom da su upravo ljetni mjeseci vrijeme kad na svijet dolaze dobri dupini, Institut Plavi svijet poziva sve nautičare da tijekom plovidbe morem uspore, a u blizini dupina poštuju „Pravila ponašanja u blizini dupina“ kako bi im omogućili lakše prve tjedne života. Naime, svaki prilazak plovila a posebice proganjanje skupina sa mladuncima predstavljaju stres te mogu uzrokovati i smrt malih mladunaca.

Prema Protokolu za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili
ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja o opažanju uginulog dupina obaviještena je služba 112.

Institut Plavi svijet neprofitna je organizacija, a naš rad na zaštiti i očuvanju mora i dobrih dupina financiramo uglavnom donacijama i sponzorstvima. Stoga vas pozivamo da podržite naš rad simboličnim Usvajanjem dupina. Hvala!