Lako se zanijeti prilikom promatranja ovih zanimljivih životinja. Mnogi ljudi zaboravljaju da su dupini grabežljivci koji se oslanjaju na istančane vještine lova kako bi preživjeli u divljini pa im nude hranu. Većina je uvjerena kako ovim postupkom pomaže „izgladnjelim” životinjama. Neki ih na ovaj način pokušavaju privući u nadi da će se dulje zadržati uz brod. Iako ovo vjerojatno nisu jedini razlozi zbog kojih ljudi hrane dupine, posljedice su uvijek negativne. Evo zašto:

  • Dupini se mogu priviknuti na dobivanje hrane pa s vremenom postaju sve više ovisni o ljudima kako bi došli do sljedećeg obroka. Navike će izmijeniti na štetu aktivne potrage za plijenom i interakcije s drugim jedinkama, kako bi više vremena posvetili „prosjačenju”. Upletanje ljudi najčešće je kratkog vijeka i ne predstavlja pouzdan izvor hrane. Ukoliko se naglo prekine s ovakvim postupcima, životinje se mogu naći u nevolji jer će hranu nastaviti tražiti u blizini brodova.
  • Mlade jedinke, umjesto vještina prijeko potrebnih za lov, mogu usvojiti naviku potrage za hranom u blizini čovjeka, što ih u konačnici može odvesti u smrt. Ove su životinje ovisne o ljudima kako bi preživjele.
  • Jedinke koje su navikle primati hranu često će pojesti bilo što. Ozbiljni zdravstveni problemi mogu se pojaviti nakon što progutaju čokoladice, perece, plastične predmete ili neku drugu neprikladnu hranu koju im nude nesavjesni ljudi.
  • Nemojte smetnuti s uma da štetni mogu biti čak i morski organizmi kao što su ribe ili lignje. Ponuđene vrste možda nisu dio njihove prirodne prehrane. Ako nisu pravilno uskladištene, mogu sadržavati velike količine bakterija pa predstavljaju izvor infekcije sa mogućim smrtnim ishodom.
  • Dupini koji su dugotrajno u blizini ljudi postepeno gube strah i češće se približavaju brodovima. Budući da su manje oprezni nego li je uobičajeno, veća je vjerojatnost da će nastradati. Mogu progutati ribolovni pribor ili se u njega upetljati, a nalaze se i u većoj opasnosti od sudara sa plovilima i zadobivanja ozljeda prilikom kontakta sa propelerom.
  • Mislite na svoju sigurnost kao i sigurnost onih koji će se u blizini ovih životinja naći u budućnosti! Dupini navikli na primanje hrane mogu postati agresivni ako ne dobiju što žele. Još se više mogu uznemiriti ako ih zadirkujete ili ih pokušavate dotaknuti. Zapamtite, ovo su divlje životinje i njihovo je ponašanje teško predvidjeti.
  • I na kraju, hranjenje dupina u divljini smatra se uznemiravanjem iz razloga navedenih u tekstu – ne želite zaraditi kaznu!