Zajedno s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, 22. i 25. listopada 2020. prikupili smo podatke o buci rekreacijskih brodova u okviru projekta ‘Soundscape’. Ovo će biti prvo pilot istraživanje u Hrvatskoj, unutar ekološke mreže Natura 2000 Cres-Lošinj (HR3000161), kako bi se izmjerila razina buke rekreacijskih plovila, kao glavnog izvora podvodne buke. Obalno područje ekološke mreže Natura 2000 podložno je intenzivnim rekreacijskim plovidbama, posebice u ljetnoj sezoni, a također je važno hranilište i područje razmnožavanja za rezidentnu zajednicu dobrih dupina.

Sada, kada je promet manji, a širenje zvuka ujednačenije tijekom zimske sezone, zabilježene su razine buke različitih vrsta plovila u kontroliranom okruženju, a oko njih nije bilo drugih plovila. Akustične značajke rekreacijskih plovila će se procijeniti i koristiti za modeliranje podvodnog širenja zvuka kako bi se utvrdila valjanost prikupljenih podataka. Ova vrsta istraživanja važna je jer ima za cilj osigurati učinkovitu zaštitu osjetljivih morskih vrsta i održivu upotrebu morskih i obalnih ekosustava.