U Monaku se od 29. do 31.3. održao 7. sastanak Znanstvenog vijeća Sporazuma o zaštiti kitova i dupina Cetacea u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlanskom području – ACCOBAMS. Na sastanku su znanstvenici iz brojnih zemalja regije raspravljali o statusu pojedinih vrsta kitova i dupina koji obitavaju u Sredozemlju, problemima njihovog očuvanja i zaštite te o utjecaju brojnih ljudskih aktivnosti na kitove i okoliš u kojem žive. Između ostalog posebno su prezentirani prvi rezultati utvrđivanja brojnosti dupina u Jadranu iz zraka te je ovaj uspješni projekt ISPRA-e i Plavog svijeta uzet za primjer prilikom izrade plana za provođenje utvrđivanja brojnosti dupina u cijelom Mediteranu. Također, planirane su aktivnosti utvrđivanja populacijske strukture dobrih, prugastih i malih dupina, obnavljanje i izrada planova zaštite za pojedine vrste kitova i dupina. Raspravljalo se i o utvrđivanju utjecaja slučajnog ulova, antropogene buke, sudara s brodovima i turističkog promatranja kitova. Raspravljen je i plan djelovanja u hitnim situacijama, osnivanje morskih zaštićenih područja, utjecaj kemijskog zagađenja okoliša i klimatskih promjena.

Također, izabrani su i voditelji radnih skupina (task manager-i) koji će koordinirati aktivnosti Znanstvenog vijeća vezane uz implementaciju programa rada Sporazuma za periodu 2011-2013. Za task managere su izabrani – dr. Vincent Ridux za aktivnosti vezane uz provođenje utvrđivanja brojnosti dupina u cijelom području sporazuma, dr. Dani Kerem za aktivnosti vezane uz zaštitu vrsta, gđa. Ayaka Öztürk za aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti, g. Draško Holcer za aktivnosti vezane uz prijetnje te dr. Giuseppe Notarbartolo di Sciara za aktivnosti vezane uz izradu strateškog plana Sporazuma u idućem desetljeću.