Lošinj, 21. – 28. svibanj 2022.

Institut Plavi svijet ove godine organizira svoj prvi Tjedan očuvanja biološke raznolikosti Jadrana u periodu od 21. do 28. svibnja. Cilj nam je kroz brojne aktivnosti uključiti i informirati javnost o potrebi očuvanja mora i dupina, kitova i morskih kornjača kao njegovih ključnih dijelova. Tijekom ovog tjedna javnost ćemo upoznati s našim radom kroz seriju predavanja o našem radu i aktivnostima, radionice uz more te puštanje oporavljene morske kornjače Malin u more. Kroz raznoliki program 21. svibnja obilježit ćemo Europski dan Natura 2000 područja i proslaviti 30 godina europske Natura 2000 mreže i LIFE programa, 22. svibnja obilježit ćemo Međunarodni dan biološke raznolikosti, a 23. svibnja obilježit ćemo Svjetski dan kornjača.

Program tjedna očuvanja biološke raznolikosti Jadrana u Institutu Plavi svijet

Tjedan otvorenih vrata u Institutu Plavi svijet i proslava 30. obljetnice programa Life EU

 

21.5. subota, Obilježavanje Europskog dana Natura 2000 područja

 • Otvaranje bazena za provjeru plovnosti i pripremu morskih kornjača za povratak u more

22.5. nedjelja, Obilježavanje Međunarodnog dana Biološke raznolikosti 

 • Najava početka BioBlitz akcije prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost tijekom čitavog tjedna od 22.-28. svibnja 2022.

23.5. ponedjeljak, Obilježavanje Svjetskog dana kornjača 

12:00    Puštanje oporavljene morske kornjače Malin na plaži Veli žal u Malom Lošinju

 • BioBlitz akcija prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost

 

24.5. utorak, Dani otvorenih vrata u Institutu Plavi svijet 

 • Radionice i terenski rad sa studentima Sveučilišta Primorska, Slovenija
 • Javna predavanja o projektima Instituta Plavi svijet na engleskom jeziku (LMEC)
 • BioBlitz akcija prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost

 

25.5. srijeda, Dani otvorenih vrata u Institutu Plavi svijet 

 • Radionice i terenski rad sa studentima Sveučilišta Primorska, Slovenija
 • Javna predavanja o metodama istraživanja morskih sisavaca na engleskom jeziku (LMEC)
 • BioBlitz akcija prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost

 

26.5. četvrtak, Info dan za medije u Institutu Plavi svijet

Program:

– 09:30  Prezentacija projekata istraživanja morskih sisavaca i morskih kornjača Instituta Plavi svijet (Lošinjski edukacijski centar o moru – LMEC, Veli Lošinj, Kaštel 24)

– 10:30   Promatranje dupina uz demonstraciju i korištenje aplikacije Marine Ranger – polazak gumenjakom iz Velog Lošinja*

– 13:00   Demonstracija spašavanja nasukanog dupina – gostujući predavači sa Sveučilišta u Padovi – trening interventnog tima Instituta Plavi svijet (plaža Veli žal, Sunčana uvala, Mali Lošinj)

 • BioBlitz akcija prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost

 

27.5. petak, Dani otvorenih vrata u Institutu Plavi svijet 

 • Radionica o zaštićenim područjima mora za studente Geografskog odjela PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
 • Predavanja o morskim sisavcima u Jadranu za učenike osnovnih škola
 • BioBlitz akcija prikupljanja podataka o morskim sisavcima na području Jadrana putem Marine Ranger aplikacije za građansku znanost

 

Za vrijeme trajanja Dana otvorenih vrata ulaz u Lošinjski edukacijski centar o moru je besplatan!

 

Za točan raspored održavanja predavanja i radionica molimo kontaktirajte nas na:

 051/604 666 ili info@blue-world.org

 

* Izlet s promatranjem dupina biti će moguć isključivo u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta