Povodom Svjetskog dana oceana u suradnji s Lošinjskim muzejom, u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju održano je predavanje pod nazivom „More Buke“. Cilj je bio podizanje razine svijesti javnosti o problemu onečišćenja mora podvodnom bukom i utjecaju iste na morske organizme. Naglasak je stavljen na dosadašnja istraživanja provedena u Jadranskom moru te provedbu aktivnosti u sklopu projekta UNDERSEA sufinanciranog sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska. Svi prisutni su doprinijeli raspravi nakon predavanja te iskazali interes za mjere smanjenja buke, kao i planirane mjere Europske unije u sklopu Okvirne direktive o Morskoj strategiji.