Porpita porpita

Tijekom postavljanja uređaja za snimanje zvuka, na otvorenom moru južnog Jadrana opazili smo dvije zanimljive vrste – u listopadu 2018. porpitu (Porpita porpita) a u lipnju 2019. jedrilce (Velella velella). Obje vrste pripadaju u porodicu Porpitidae te su rasprostranjene u svim morima i oceanima tropskog i umjerenog pojasa. U Jadranu se ne susreću se često. Iako naizgled izgledaju kao male meduze radi se zapravo o kolonijama hidroida (malih polipa) koje plutaju

jedrilce

Jedrilce – Vellela vellela

površinom mora. Ti plutajući hidroidi pupanjem proizvode male (1-2 mm) meduze koje se onda od njih odvajaju i slobodno plivaju. Porpita kao „nosač“ svojih polipa ima želatinozni disk koji je ispunjen plinom kako bi osigurao plovnost. Jedrilce ima disk izgrađen od hitinske osnove i na njemu ima hitinsku izraslinu koja mu služi kao jedro. I porpita i jedrilce imaju predivnu plavu boju kako bi se što više stopile sa plavetnilom otvorenog mora u kojem žive. Obje vrste su bezopasne.