U radu objavljenom sredinom veljače u časopisu Journal of Evolutionary Biology istraživači su do analizom DNA pokušali utvrditi procese i čimbenike koji su doveli do pojave regionalne populacijske strukture kod dobrih dupina koji naseljavaju Jadran i istočni dio Sredozemnog mora. Do sada najopsežnija analiza genetičke strukture populacije dobrih dupina Sredozemlja i Jadrana uključila je analizu 194 uzorka tkiva dobrih dupina prikupljenih u pet dijelova ovog područja (Jadransko, Tirensko, Jonsko, Egejsko more i Levantski bazen).

Jedan od autora ovog znanstvenog članka, dr. Draško Holcer iz Instituta Plavi svijet kaže: „Istraživanje genetičke strukture dobrih dupina započeli smo s prvenstvenim ciljem utvrđivanja postoji li populacijska struktura kod dobrih dupina u Jadranu. Analizu smo temeljili na materijalu koji smo prikupljali tijekom desetak godina u Jadranu. Prvu analizu objavili smo 2014. u članku pod naslovom „Genetička struktura populacije dobrih dupina u Jadranskom moru i obližnjim područjima te implikacije za međunarodnu zaštitu“. Rezultati tog rada ukazali su da postoji jasno strukturiranje populacije u Jadranu i razlike između pojedinih dijelova Jadranskog bazena i okolnih područja Sredozemlja. Također, utvrdili smo kako su ženke glavni medijatori u procesu miješanja gena u Jadranu, a glavni „kolonizacijski” pravci unutar područja idu od sjevernog prema drugim dijelovima Jadrana te sa zapadne prema istočnoj strani. Ovi rezultati ukazali su kako unatoč naizgled jednolikoj rasprostranjenosti vrste u Jadranu, unutar populacije postoje regionalne „jedinice” kojima je potrebno posebno upravljati kako bi se spriječili mogući negativni utjecaji.

Suradnja s kolegama iz drugih područja Sredozemlja i uključivanje njihovih uzoraka u našu slijedeću analizu rezultirali su objavom novog članka „Mehanizmi pojave populacijske strukture dobrih dupina u istočnom dijelu Sredozemnog mora“. Novi rezultati pokazali su kako su dobri dupini naselili područje Sredozemlja relativno nedavno – nakon posljednje oledbe, prije 18.000 godina, iz sjevernog Atlantika. Značajni utjecaj na pojavu strukturiranja unutar populacije imaju fiziografska i oceanografska obilježja pojedinih dijelova Sredozemlja koja su utjecala na različite kolonizacijske puteve kojima su dobri dupini naseljavali pojedina područja. Također, iako su u  oceanima poznata dva ekotipa – pelagički (koji naseljava otvoreno more) i obalni (koji naseljava obalna područja), u Sredozemlju pelagički ekotip nije bio poznat. Rezultati našeg istraživanja po prvi puta pokazuju kako i u Sredozemnom moru obitavaju oba ekotipa, a upravo pelagički ekotip služi kao „izvor” iz kojeg se naseljavaju obalna područja. Također, rezultati pokazuju kako su dobri dupini Sredozemlja dio šire metapopulacije sjevernog Atlantika.

Istraživački tim predvodila je dr. Stefania Gaspari sa Sveučilišta u Firenci. Članak možete pogledati na stranici izdavača ili autora.