Još je jedna oporavljena morska kornjača napustila oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinju. Jutros smo sa plaže Veli žal u more ispratili Apoxa, mladu glavatu želvu (Caretta caretta) koja je pronađena 12. siječnja ove godine u luci Mali Lošinj.

 

Jedinka je zaprimljena zbog duboke ozljede u pazušnom području za koju se pretpostavlja da je uzrokovana zarezivanjem mreže ili otpada odbačenog u more. Ukoliko se ne uspiju osloboditi iz mreže ili otpada u koji su zapetljane, morske se kornjače uguše ili ugibaju od iscrpljenosti. Apox je imao sreću da je na vrijeme uočen i dopremljen do oporavilišta za morske kornjače gdje mu je pružena potrebna pomoć. S obzirom na lokaciju i dubinu ozljede očekivao se dug i neizvjestan oporavak. No, nakon višemjesečnog liječenja i skrbi u našem oporavilištu, Apox je danas potpuno oporavljen dočekao svoj povratak u more.

 

Apox: prvi trenutci u moru nakon oporavka

Apox: u moru nakon uspješnog oporavka

 

Uz podršku LIFE financijskog instrumenta Europske unije u provedbi projekta „Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske unije“ (LIFE EUROTURTLES), poboljšanje uvjeta boravka i oporavka morskih kornjača sufinancirano je provedbom projekta “Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za morske kornjače na Lošinju”, sredstvima Operativnog programa konkurentnost i kohezija Europskih strukturnih i investicijskih fondova (KK.06.5.2.04.0004).