Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet dobitnik je financijske potpore fondacije “The Rufford Foundation” za projekt istraživanja dobrih dupina u akvatoriju sjeverne Dalmacije. Istraživanje je započeto u lipnju 2013. u području koje se proteže od otoka Žirja na jugu do otoka Silbe na sjeveru, a uključuje i zaštićena područja NP Kornati i PP Telašćica. Radi veće mobilnosti i fleksibilnosti u terenskom radu, tim istraživača živi i radi na motornom jedrenjaku “Anika”, plovećoj istraživačkoj postaji, dok se tijekom povoljnih vremenskih uvjeta pretraživanje područja i prikupljanje podataka vrši gumenjakom. Cilj ovog novog projekta je prikupljanje podataka o biologiji i ekologiji dobrih dupina u dosad relativno neistraženom području kako bi se, u kombinaciji sa dosadašnjim rezultatima znanstvenog rada, upotpunilo naše poznavanje ove vrste u Jadranu. Osim toga, projekt ima i edukativni karatker – istraživači tijekom boravka u otočnim i priobalnim mjestima drže predavanja s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva, turista i nautičara o potrebi i načinima zaštite dupina i morskog okoliša.