Hrvatski prirodoslovni muzej i Institut Plavi svijet organiziraju 2. sastanak Upravnog odbora MarCons-a i 1. sastanak radnih skupina 1-5 MarCons-a 13. i 14. listopada 2016 u Zagrebu. Više od 50 znanstvenika koji se bave istraživanjem mora iz 27 zemalja Europske unije i susjednih zemalja sudjeluju u ovom važnom znanstvenom skupu.

Unaprjeđivanje očuvanja mora u europskim i susjednim morima (MarCons) je četverogodišnja COST akcija usmjerena konsolidiranju mreže znanstvenika i dionika koji su uključeni u očuvanje mora u europskim i susjednim morima. Kroz unaprjeđivanje znanosti integriranog planiranja očuvanja, promocijom regionalne koordinacije i prekograničnih aktivnosti očuvanja, predlaganjem specifičnih akcija očuvanja, uzimajući u obzir klimatske promjene i biološku invaziju, te pružajući potporu rješavanju problema upravljanja kojima se zaštićena morska područja mogu učiniti učinkovitijima, MarCons COST Akcija ima za cilj premostiti procjep između znanosti očuvanja i kreatora politika želeći značajno doprinijeti rješavanju izazova zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti u europskim i susjednim morima do 2020.

Više informacija potražite na MarCons websiteu – http://www.marcons-cost.eu/

Akciju financira Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST), međuvladina organizacija koja podupire suradnju različitih nacionalno financiranih znanstvenih i tehnoloških projekata kroz osnivanje suradničkih mreža. Te mreže omogućuju znanstvenicima da razvijaju svoje ideje dijeleći ih s drugim istraživačima potičući tako njihova istraživanja, karijere i inovacije.