Nakon više od šest mjeseci snimanja zvuka u podmorju južnog Jadrana uspješno smo vratili naš uređaj za visokofrekventno akustičko snimanje (High-frequency Acoustic Recording Package – HARP) sa 1000 m dubine na površinu! Uređaj nam je donio snimke podvodne buke i glasanja dupina i kitova koji su koristili ovo područje. Nakon zamjene baterija i diskova (sa više od 4 TB podataka!) uređaj smo vratili u more da nastavi snimati zvukove. Predstoje nam tjedni i mjeseci analize snimljenog zvuka ali jedva čekamo jer smo sigurni da nas južni Jadran neće razočarati!

Postavljanje i obilaske uređaja provodimo zahvaljujući suradnji s kolegama s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku koji su proveli uzorkovanje planktonskih organizama i mora u okviru projekta dr.sc. Mirne Batistić „Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu“ te suradnji s dr. Anom Širović sa Zavoda za biologiju mora Texas A&M Sveučilišta iz Galvestona, SAD.

@TAMU #marinebiology #CroatianNaturalHistoryMuseum @UNIDUCro #BlueWorldInstitute #TAMUG #UniDu #BWIScience #acoustics #NaseMore