Projekti

Plavi svijet surađuje s mnogim institucijama, nevladinim udrugama i vlastima na razvoju smjernica zaštite mora.
Plavi svijet provodi istraživanje kako morski sisavci koriste staništa u područjima predviđenim za mrežu Natura 2000 u Hrvatskoj. Nastojimo ostvariti suradnju s institucijama zaduženim za upravljanje zaštićenim područjima mora u svrhu provođenja terenskih istraživanja. Do sada su takva istraživanja rađena u akvatorijima Kornata i Lastova.
Plavi svijet je aktivno sudjelovao u izradi prijedloga za proglašenjem posebnog rezervata za dupine kod Lošinja, prvi svoje vrste u Sredozemnom moru. Pri izradi prijedloga uključeni su i podatci Centra za istraživanje mora instituta Ruđer Bošković te Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Rezervat je osmišljen kao najveće zaštićeno područje mora s višestrukom namjenom u svrhu očuvanja dobrih dupina i održivog korištenja morskih resursa od strane lokalnog stanovništva i posjetitelja.
Veliki dio podataka prikupljenih znanatvenim istraživanjem Plavog svijeta od osnutka 1999. korišten je pri osmišljavanju Hrvatske ekološke mreže (CroNEN), koja je ispunjavanje dijela obaveza Hrvatske koje proizlaze iz potpisivanja Bernske konvencije o zaštiti flore i faune europskog kontinenta, a koja se smatra pretečom Direktivom o staništima EU i Natura 2000 područja.