Objave za medije

O svojim aktivnostima Plavi svijet redovno izvješćuje medije. Na ovim stranicama možete pronaći relevantne informacije te fotografije za objavu o pojedinim temama. Fotografije su vlasništvo Plavog svijeta (osim ako je naznačeno drugačije) te se mogu koristiti isključivo u svhu informiranja o našem radu i uz navođenje izvora.

Za sve dodatne informacije javite nam se e-mailom (info@plavi-svijet.org) ili telefonom (051 604666).

Hvala na suradnji!