Partneri

  Plavi svijet je partner:  
 

UN Konvencija o migratornim vrstama - www.cms.int

 
  Hrvatski prirodoslovni muzej - www.hpm.hr  
 

Sporazum o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području - ACCOBAMS - www.accobams.org

 
 

UNESCO South Eastern Mediterranean Sea Project - www.unesco.org

 
 

Cetacean Alliance - www.cetaceanalliance.org

 
     
  Plavi svijet je korisnik institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva zaklada.civilnodrustvo.hr  
  Nacionalni park Kornati np-kornati.hr