Organizacijska struktura

Plavi svijet ima redovne, podupiruće i počasne članove. Redovni članovi na sjednicama Skupštine imaju pravo glasa a njihovo članstvo potvrđuje Upravni odbor. Podupirući članovi su svi oni koji svojim donacijama, usvajanjem dupina i slično podupiru rad Plavog svijeta. Počasni članovi su pojedinci koji su svojim radom zadužili Plavi svijet ili su osobe koje su svojim radom neupitno doprinijeli idejama i ciljevima koje zastupa Plavi svijet

U organizacijskoj strukturi Skupština predstavlja najviše tijelo Plavog svijeta. Plavim svijetom između sjednica Skupštine upravlja Upravni odbor. Predsjednik je izvršna funkcija u Plavom svijetu. Predsjednik predstavlja i zastupa Plavi svijet.

Na sjednici Skupštine Plavog svijeta održanoj 5.6.2012. izabrani su slijedeći predstavnici Plavog svijeta


Upravni odbor

dr.sc. Peter Mackelworth, predsjednik UO
dr.sc. Nikolina Rako Gospić
Maja Nimak Wood, mr.sc.
dr.sc. Bojan Lazar
g. Vladimir Dobrić

Predsjednik
dr.sc. Draško Holcer

Tajnik
g. Vladimir Dobrić

Skupština, redovni članovi

Dr.sc. Draško Holcer
Dr.sc. Caterina Maria Fortuna
Dr.sc. Peter Mackelworth
Dr.sc. Nikolina Rako Gospić
Gđa. Jelena Basta, prof.
Gđa. Andrea Borić
G. Grgur Pleslić, prof.
G. Vladimir Dobrić
Dr.sc. Annika Wiemann
Dr.sc. Bojan Lazar
Dr.sc. Nataša Janev Holcer
Gđa. Maja Nimak-Wood, mr.sc
G. Gorjan Agacević
Gđa. Matea Zekan, mr.sc.
G. Jure Miočić-Stošić, mag.biol.
Gđa. Alena Sprčić, prof