Godišnja izvješća

Godišnja izvješća su sada dostupna za preuzimanje.

Ukoliko ih citirate molimo vas da navedete autore.

Za više informacija kontaktirajte nas na: info@plavi-svijet.org