Čime se hrane

Dupini se u moru nalaze na vrhu hranidbenog lanca. Oni su predatori, lovci, koji se hrane raznolikim plijenom kojeg love. Kao što pretpostavljate, uglavnom se hrane ribom. Ovisno o području u kojem žive love različite vrste riba. Tako se oceanski dupini najviše hrane plavom ribom koja živi u jatima. Za razliku od njih obalni dobri dupini mogu se hraniti i pridnenom ribom s obzirom da je dno na manjoj i lako dostupnoj dubini. U području Lošinja dobri dupini najviše vole bijelu ribu - osliće, trlje, ušate, arbune i slično. Ali ako naiđu na plovu srdela ili skuša imat će pravu gozbu. No dobri dupini ne hrane se samo ribom iako ona čini glavninu njihove prehrane. Osim ribe, povremeno si priušte i pokoju lignju ili čak i raka.
Nakon što ulove ribu, s obzirom da nemaju zube kojima mogu žvakati, gutaju je cijelu. Ako je plijen prevelik, moraju ga usitniti na manje komadiće koje mogu progutati.