Vidjeli ste dupine?

Ploveći morem možda ste susreli kita, dupina ili morsku kornjaču? Dojavite nam vaše opažanje. Vaši podatci mogu nam pomoći u praćenju pojavljivanja pojedinih zanimljivih ili jedinstvenih jedinki, u nadzoru stanja populacija u Jadranu ili u utvrđivanju područja od interesa za daljnja istraživanja.

Podatke o opažanju možete nam poslati e-mailom na info@plavi-svijet.org ili nas nazovite na 051 604 666.

Zabilježite vrstu (ili detaljan opis opažene jedinke), lokalitet (po mogućnosti GPS koordinate) i vrijeme (datum) opažanja te broj opaženih jedinki. Poželjno je da priložite i kratki opis opažanja - koliko ste bili udaljeni, kako su se opažene jedinke ponašale, da li je bilo interakcija sa plovilima ili ribarskim alatom i slično.

Naravno, svaka fotografija ili video ključne su jer temeljem vaših fotografija možemo utvrditi poznajemo li pojedinu jedinku te gdje je opažena.

Osim putem e-maila, opažanje nam možete dojaviti i ispunjavanjem formulara na sljedećoj web-stranici:

Obrazac za prijavu susreta s dupinima